Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29
Poziv na 12. sjednicu OV Općine Sveta Marija - Općina Sveta Marija

Poziv na 12. sjednicu OV Općine Sveta Marija16.12.2022.


Temeljem članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Marija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 4/21), sazivam


12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveta Marija za  UTORAK 20.12.2022. godine s početkom u 17:30 sati


Sjednica će se održati U Domu kulture u Donjem Mihaljevcu, Čakovečka 42


Za sjednicu predlažem slijedeći 


D N E V N I    R E D


1. Zaključak o   usvajanju  Izvješća o radu načelnice Općine Sveta Marija za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine.


2. 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveta Marija za 2022. godinu


3. Proračun   Općine Sveta Marija za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu 


4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveta Marija za 2023. godinu


5. Program javnih potreba u kulturi Općine Sveta Marija za 2023. godinu


6. Program javnih potreba u sportu Općine Sveta Marija za 2023. godinu


7. Program javnih potreba u u socijalnoj zaštiti Općine Sveta Marija u 2023. godini


8. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH   na području Općine Sveta Marija za 2023. godinu


9. Program građenja komunalne infrastrukture u općini Sveta Marija za 2023. godinu


10. Program održavanja komunalne infrastrukture u općini Sveta Marija za 2023. godinu


11. Odluka o raspoređivanju sredstava u 2023. godini za redovito godišnje financiranje političkih stranka i nezavisnog vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveta Marija


12. Plan davanja koncesija u 2023. godini


13. Odluka o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika u Dječjem vrtiću Kockavica


14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  Dječjeg vrtića Kockavica Sveta Marija 


Po završetku sjednice pozivam Vas  na zajedničko druženje !


 


S poštovanjem!


PREDSJEDNIK OV


Dražen Šulj v.r.


NATRAG
banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
19. tra '24.

Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis