Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29
Poziv na 17. sjednicu OV Općine Sveta Marija - Općina Sveta Marija

Poziv na 17. sjednicu OV Općine Sveta Marija18.9.2023.


 


Temeljem članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Marija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 4/21),  sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveta Marija za  ČETVRTAK 21.09.2023. godine s početkom u 19 sati.


 


Sjednica će se održati prostorijama Općine Sveta Marija, Trg bana Jelačića 1, Sveta Marija.


 


Za sjednicu predlažem slijedeći D N E V N I    R E D


  1. Polugodišnji  izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveta Marija za 2023. godinu

 2. Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveta Marija

 3. Pravilnik o stipendiranju redovnih studenata s prebivalištem na području Općine Sveta Marija

 4. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sveta Marija za 2024. godinu

 5. Zamolbe vezane uz Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu za rekonstrukciju nekretnina


S poštovanjem!


PREDSJEDNICA OV


Gabriela Jakupek Tokar v.r.


 


 


 


 • ikona
  Poziv na 17. sjednicu OV Općine Sveta Marija   
  divider
  NATRAG
  banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

  Oglasna ploča


  Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
  19. tra '24.

  Prodaje se kuća sa dvorištem
  1. lis '23.

  Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
  25. tra '23.

  Anketa

  Anketa:
  Koliko često posjećujete ovu stranicu?
    Redovito

    Često

    Rijetko

  upis