Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29
Poziv na 18. sjednicu OV -19.12.2023. - Općina Sveta Marija

Poziv na 18. sjednicu OV -19.12.2023.15.12.2023.


Temeljem članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Marija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 4/21), s a z i v a m  18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveta Marija za  UTORAK 19.12.2023. godine s početkom u 17:30 sati. 


Sjednica će se održati prostorijama Općine Sveta Marija, Trg bana Jelačića 1, Sveta Marija.


Za sjednicu predlažem slijedeći 


D N E V N I    R E D


1. Zaključak o   usvajanju  Izvješća o radu načelnice Općine Sveta Marija za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine.


2. 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveta Marija za 2023. godinu


3. Proračun   Općine Sveta Marija za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu 


4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveta Marija za 2024. godinu


5. Program javnih potreba u kulturi Općine Sveta Marija za 2024. godinu


6. Program javnih potreba u sportu Općine Sveta Marija za 2024. godinu


7. Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Sveta Marija u 2024. godini


8. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH   na području Općine Sveta Marija za 2024. godinu


9. Program građenja komunalne infrastrukture u općini Sveta Marija za 2024. godinu


10. Program održavanja komunalne infrastrukture u općini Sveta Marija za 2024. godinu


11. Odluka o raspoređivanju sredstava u 2024. godini za redovito godišnje financiranje političkih stranka i nezavisnog vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveta Marija


12. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Marija


13. Odluka o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće te visini naknade za rad općinskog načelnika Općine Sveta Marija


14. Odluka  o mjerilima i načinu sufinanciranja predškolskog odgoja i obrazovanja


15. Odluka o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika u Dječjem vrtiću Kockavica


16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ekonomske cijene dječjeg vrtića Kockavica Sveta Marija


17. Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju proračuna za prvo polugodište 2023. godine Dječjeg vrtića Kockavica


18. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Sveta Marij


19. Odluka o usvajanju Strategije upravljan ja imovinom Općine Sveta Marija za razdoblje 2023.-2029. godine


20. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Marija za 2023. godinu


21. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Marija za 2024. godinu s trogodišnjim financijskim učincima


22. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Sveta Marija za razdoblje 2024.-2027. godine


23. Plan davanja koncesija u 2024. godini


24. Trogodišnji (srednjoročni) plan davanja koncesija za razdoblje 2024.-2026. godine


Po završetku sjednice pozivam Vas  na zajedničko druženje !


S poštovanjem!


PREDSJEDNICA OV


Gabriela Jakupek Tokar, v.r.


 


 • ikona
  Poziv na 18. sjednicu OV -19.12.2023.   
  divider
  NATRAG
  banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

  Oglasna ploča


  Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
  19. tra '24.

  Prodaje se kuća sa dvorištem
  1. lis '23.

  Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
  25. tra '23.

  Anketa

  Anketa:
  Koliko često posjećujete ovu stranicu?
    Redovito

    Često

    Rijetko

  upis