Dokumenti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29

Proračun

Proračun


2024.

ikona
Prijedlog Proračuna OSM za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. go...   
dividerikona
Obrazlozenje Proracuna Opcine Sveta Marija za 2024.godinu   
dividerikona
VODIC ZA GRAĐANE-PRORACUN OPCINE SVETA MARIJA ZA 2024. GODINU   
dividerikona
Proračun OSM za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu   
dividerikona
Odluka o izvršavanju proračuna za 2024. godinu   
dividerikona
1. Izmjene i dopune proračuna OSM za 2024. godinu   
divider

2023.

ikona
Prijedlog Proračuna Općine Sveta Marija za 2023. godinu s projekcijama...   
dividerikona
Obrazloženje   
dividerikona
Vodič za građane - Proračun OSM za 2023. godinu   
dividerikona
Proračun za 2023 s projekcijama   
dividerikona
Odluka o izvršavanju proračuna za 2023. godinu   
dividerikona
1. izmjene i dopune Proračuna OSM za 2023. godinu   
dividerikona
2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OSM ZA 2023. GODINU   
dividerikona
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna OSM za 2023. g   
dividerikona
Godišnji izvještaj no izvršenju proračuna OSM za 2023. godin...   
divider

2022.

ikona
Prijedlog proračuna za 2022. godinu   
dividerikona
Obrazloženje Proračuna Općine Sveta Marija za 2022. godinu   
dividerikona
VODIČ ZA GRAĐANE- PRORAČUN OPĆINE SVETA MARIJA ZA 2022. GODI...   
dividerikona
Proračun Općine Sveta Marija za 2022. g s projekcijama za 2023. i 2024...   
dividerikona
Odluka o izvršavanju proračuna za 2022. godinu   
dividerikona
1. izmjene i dopune proračuna Općine Sveta Marija za 2022. g.pdf   
dividerikona
2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveta Marija za 2022. godinu   
dividerikona
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Općine Sveta Marija za 20...   
dividerikona
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OSM ZA 2022. GODINU...   
divider

2021.

ikona
PRORAČUN ZA 2021. GODINU   
dividerikona
Prijedlog Proračuna za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu   
dividerikona
Vodič za građane - Proračun za 2021. godinu   
dividerikona
Plan razvojnih programa 2021.-2023.   
dividerikona
Odluka o izvršavanju proračuna za 2021. godinu   
dividerikona
1. izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu   
dividerikona
2. izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu   
dividerikona
3 izmjene ni dopune proračuna za 2021. godinu   
dividerikona
4. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu   
dividerikona
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta M...   
dividerikona
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu...   
dividerikona
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta M...   
dividerikona
Izvršenje plana razvojnih programa 2021   
divider

2020.

ikona
Vodič za građane - Proračun za 2020. godinu   
dividerikona
Proračun za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu   
dividerikona
Odluka o izvršavanju proračuna za 2020. godinu   
dividerikona
1. izmjene i dopune proračuna Općine Sveta Marija za 2020. godinu   
dividerikona
2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU   
dividerikona
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu...   
dividerikona
Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2020.   
dividerikona
Izvršenje plana razvojnih programa s 30.06.2020   
dividerikona
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu   
dividerikona
Izvršenje plana razvojnih programa 2020   
divider

2019.

ikona
Prijedlog Proračuna za 2019. godinu   
dividerikona
Vodič za građane - Proračun za 2019. godinu   
dividerikona
Proračun za 2019. godinu   
dividerikona
Plan razvojnih programa 2019.   
dividerikona
Odluka o izvršavanju proračuna za 2019. godinu   
dividerikona
1. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu   
dividerikona
2. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu   
dividerikona
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu...   
dividerikona
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu   
dividerikona
Izvršenje plana razvojnih programa 2019.   
divider

2018.

ikona
Prijedlog Proračuna za 2018 godinu   
dividerikona
Vodič za građane - Proračun za 2018. godinu   
dividerikona
Proračun Općine Sveta Marija za 2018. godinu   
dividerikona
Plan razvojnih programa 2018.   
dividerikona
Odluka o izvršavanju proračuna za 2018. godinu   
dividerikona
1. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu   
dividerikona
2. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu   
dividerikona
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu...   
dividerikona
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu   
dividerikona
Izvršenje plana razvojnih programa za 2018. godinu   
divider

2017.

ikona
Proračun za 2017. godinu   
dividerikona
1. izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu   
dividerikona
Izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu-BILJEŠKE   
dividerikona
Pogodišnji-izvještaj-o-izvršenju-proračuna-za-2017.-godi...   
dividerikona
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu   
divider

2016.

ikona
Proračun za 2016. godinu   
dividerikona
1. izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu   
dividerikona
2. izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu   
dividerikona
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu...   
dividerikona
Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2016.g.   
divider

2015.

ikona
Proračun za 2015. godinu   
dividerikona
1. izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu   
dividerikona
2. Izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu   
dividerikona
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu...   
dividerikona
Izvršenje proračuna do 31.12.2015.   
divider

2014.

ikona
Proračun za 2014. godinu   
dividerikona
1. Izmjene i dopune Proračuna za 2014. godinu   
dividerikona
2. izmjene i dopune Proračuna za 2014. godinu   
dividerikona
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2014. godinu...   
dividerikona
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2014. godinu   
divider

2013.

ikona
Proračun za 2013. godinu   
dividerikona
1. izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu   
dividerikona
2. izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu   
divider
banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
19. tra '24.

Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis