Dokumenti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29

Pristup informacijama

Pristup informacijama

Kontakt podaci Službenika za informiranje

Službenik za informiranje: Ivanka Herc-Kaser, dipl. inf.
Kontakt podaci:
Telefon: 040/660-001
Mobitel: 099/4 660 001
e-mail : opcina@svetamarija.hr


Obrasci

Obrazac 2 - Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac 4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Odluka o naknadi za pružanje informacija

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija2024.

ikona
29.1.2024.  Godišnje izvješće za 2023. godinu   
dividerikona
29.1.2024.  Godišnje izvješće za 2023. godinu   
divider

2023.

ikona
3.8.2023.  Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI   
dividerikona
31.1.2023.  Godišnje izvješće za 2022. godinu   
dividerikona
31.1.2023.  Godišnje izvješće za 2022. godinu   
divider

2022.

ikona
30.1.2022.  Godišnje izvješće za 2021. godinu   
divider

2021.

ikona
1.2.2021.  Godišnje izvješće za 2020. godinu   
dividerikona
1.2.2021.  Godišnje izvješće za 2020. godinu   
divider

2019.

ikona
16.1.2019.  Godišnje izvješće za 2018. godinu   
dividerikona
16.1.2019.  Godišnje izvješće za 2018. godinu   
divider

2018.

ikona
26.1.2018.  Godišnje izvješće za 2017. godinu   
dividerikona
26.1.2018.  Godišnje izvješće za 2017. godinu   
divider

2017.

ikona
26.1.2017.  Odluka o određivanju službenika za informiranje   
divider

2016.

ikona
20.12.2016.  Godišnje izvješće za 2016. godinu   
divider

2015.

ikona
26.1.2015.  Zakon o pravu na pristup informacijama   
divider

2013.

ikona
9.9.2013.  Odluka o određivanju službenika za informacije   
divider


Najčešća pitanja

(06.02.2013.l)

– molim da mi se dostave podaci o isplaćenim naknadama za održane sjednice u 2012. god. (odbora i povjerenstva) za Hunjadi Deana, Strbad Željka i Šulj Ljubicu, te preslikae zapisnika i popis prisutnih.

– molim da mi se dostave podaci o raspolaganju gotovinom od placarine (preslike naplaćene placerine i evidentiranje u blagajnu).

– MOLIM DA MI NAVEDENE PODATKE PRIPREMI OPĆINSKA SLUŽBENICA ŠULJ LJUBICA PO MOGUĆNOSTI DO 21.02.2013.

(08.02.2013.)

– molimo da nam se dostave podaci o provedenoj javnoj nabavi za Ribički park u ulici Vl. Nazora, te računi o izvršenim radovima i izvođačima.

– popis poslova za komunalne radnika Općine Sveta Marija

(15.02.2013.)

– Na što su utrošena dobivena sredstva od Ministarstva RH u 2010.

– Na koje radove je utrošen iznos kredita od 500.000,00kn dobiven u 2011.

– Molim podatak da li komunalni radnici imaju položen ispit za rukovođenje strojem.

(15.02.2013.)

– molim podatke za izvođenje radova sanacija poljskih puteva u 2012. g, datum izvođenja, izvođač radova, tko je nadzirao radove, količina i cijena radova

(26.02.2013.)

-Tko je izvodio radove sanacije deponija (smetišta)Parag i Sigetec a prema Odluci o raspodjeli viška iz 2011. god. SGMŽ 9/2012.

– Na temelju koje zakonske osnove je donesen Cjenik o odlaganju građevinskog materijala na deponij i kad je donesena Odluka o zatvaranju odlagališta Parag i Sigetec.

(15.07.2013.)

– molim da se obrazloži zašto Općina provodi Natječaj za imenovanje pročelnika koji nije u skladu sa Zakonom o postupku primopredaje vlasti NN 94/04, 17/07, 91/10,22/13. članak 10 e.

– imena zaposlenika općine koji su dobili povišicu plaće ili nagradu i koliko u 2013. godini.

(15.07.2013.)

-uvidom u općinsku dokumentaciju uvidjela sam da dolazi do znatnog odstupanja naplaćene placarine i evidentirane u glavnu knjigu. Molim da mi se specificira iznos gotovog novca koji je zaprimljen od placarine, a nije evidentiran u glavnoj knjizi.

– ugovor između Putujući zabavni park Darko Wertheim i Općine od 7.8.2012.( kako je evidentiran iznos od 2.500,00 kn u gl.knjizi)

(23.07.2013.l)

– U odgovoru od 5.03.2013. naćelnik Dean Hunjadi je dao informaciju da je radove u “Ribićkom parku” izvodila tvrtka “Tegra” i Pavlic beton, a u listu “Međimurje” da je radove izvodila Kompanija Janković. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama Općina mora dati potpune i točne informacije. Molim pravodobnu, potpunu i točnu informaciju.

(30.07.2013.)

– Uvidom u dokumentaciju općine putem Zahtjeva za pristup informacijajama i naloga općini Sveta Marija od Agencije za zaštitu osobnih podataka uočila sam nepravilnosti u radu općinske blagajne. Molim da mi odgovorite da li ste poduzeli odgovarajuće mjere (Kontaktirali nadležne institucije) da se provjeri da li općinska blagajna radi u skladu sa zakonom.

(30.07.2013.l)

- Dobili smo kopije uplatnica naplaćene placarine (putem ranijeg zahtjeva) od 15.08.2011.. Molim Vas presliku dokumentacije koja dokazuje evidentiranje naplaćene placarine u poslovne knjige ( uplatnice od 15.08.2011. god.)

(1.08.2013.)

– Molim kopije svih računa Kompanije Janković unatrag 4 god. za obavljene usluge ( od 1.01.2008.-31.07.2013.)

– Molim kopije isplaćenih putnih troškova za Đurđicu Slamek od stupanja na dužnost do 31.07.2013. uz popratnu dokumentaciju.

(6.09.2013.)

– Molim kopije isplaćenih putnih naloga za putne troškove od 1.06. – 6.09.2013. za Ljubicu Šulj uz popratnu dokumentaciju.

- Molim popis svih dužnika u Općini za komunalne naknade za sve Fizičke i pravne osobe sa 31.07.2013.

– Koliko su uplaćeni porezi i doprinosi na godišnju nagradu isplaćenu Šulj Ljubici 2.05.2013.za savjestan i odgovoran rad.

(18.9.2013.)

- Molim kopiju rješenja Komisije za bolovanje koju je uputila načelnica Đurđica Slamek, doktorici Ani Matić u D.Vidovcu a vezano za moje bolovanje od 1.8.2013. do 13.9.2013.

(29.10.2013.)

– Početkom 10.mj. predala sam općinskoj službenici za informiranje dopunu Zahtjeva za pristup informacijama u kojima molim da mi se pored spiska dužnika za komunalnu naknadu sa 31.07.2013. upišu i iznosi dugovanja te preslike svih dokumenata (pozivi, računi, polozi blagajne u banku i sl.) na temelju kojih su isplaćeni putni troškovi Ljubici Šulj u vremenu od 1.06.-31.08.2013..Rok za dostavu od 15 dana je prošao pa molim dostavu dokumenata.

(29.10.2013.l)

- Molim da mi se omogući prisustvovanje svim sjednicama Općinskog vijeća u toku 2013. godine i da me se informira o dnevnom redu (pismeno )prema Zakonu o pravu na pristup informacijama čl. 12. te dostava zapisnika ( pismeno) istih.

banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
19. tra '24.

Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis